+48 509 350 909 biuro@greensupplements.pl

Dostawca biopaliw stałych

Spółka Green Supplements sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2011 r. Misją firmy od dnia jej powstania było dostarczanie ekologicznych biopaliw stałych. Oferujemy najwyższej jakości produkty do zastosowań profesjonalnych.

O nas

Od roku 2012 nasza spółka nieprzerwanie dostarcza biomasę w formie pelletu z łuski słonecznika jak również inne typy biomasy do energetyki zawodowej oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Polsce. Oferujemy również sprzedaż biomasy dla odbiorców indywidualnych. Jesteśmy właścicielem marki Captain Pellet – pellet drzewny.

CZŁONKOSTWO W POLSKIEJ RADZIE PELLETU

Green Supplements jest członkiem Polskiej Rady Pelletu (stowarzyszenie polskiej branży pelletu, które zostało założone 2 czerwca 2017 r). Członkami Polskiej Rady Pelletu są firmy, które zajmują się produkcją, handlem i dystrybucją pelletu drzewnego, producenci urządzeń grzewczych na pellet, producenci pieców kominkowych, instalatorzy, producenci technologii do granulowania, ale także inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w branży peletu i zaangażowane w rozwój tego sektora przemysłu.

CZŁONKOSTWO W IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Nasza spółka jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od kilkudziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim w rozwoju ich działalności gospodarczej.

wyróżnienia

Kilkukrotnie znaleźliśmy się również wśród laureatów prestiżowego grona “Diamentów Forbesa”. Jest to doroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach dynamicznie się rozwijały.

Ranking zbudowany jest w oparciu o twarde dane pod nadzorem niezależnego eksperta – firmy Bisnode Polska.  W oparciu o analizę danych, powstaje lista przedsiębiorstw, którym Bisnode Polska przyznaje pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, które mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające te warunki muszą też wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Cieszymy się, że rozwój naszej firmy i zasady, które przyświecają naszej działalności zostały docenione przez niezależnych ekspertów. Jest to świadectwo profesjonalizmu Green Supplements Sp. z o.o., wiarygodności, zaangażowania, oraz rzetelności.

Otrzymane certyfikaty

2018

Certyfikat SNS (KRAJOWY SPIS UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY)

W roku 2018 Spółka Green Supplements Sp. z o.o. wdrożyła System Należytej Staranności SNS. Spółka posiada certyfikat CU-SNS-262171. Certyfikacja SNS dokonywana jest przez jednostkę certyfikującą posiadającą kryterium certyfikacji tj. standard certyfikacji SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Posiadanie certyfikatu SNS, potwierdza systemowe podejście do realizacji procesów związanych z zakupami biomasy oraz kwalifikacją dostawców biomasy na cele energetyczne. Ponadto, na zlecenie Spółki zostały przeprowadzone liczne audyty uwierzytelniające źródło pochodzenia biomasy.

2018

Certyfikat ENplus A1

Opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Biomasy, przy współpracy z Europejskim Urzędem Pelletu (EPC) – Certyfikat ENplus jest ogólnoeuropejskim standardem jakościowym dla pelletu drzewnego.

Mimo dobrowolności tego systemu certyfikacji, stał się on, wraz z certyfikatem DINplus, powszechnym standardem dla tego rodzaju paliwa. Wymagany jest on przez producentów kotłów, dystrybutorów pelletu, sieci detaliczne czy też przez sektor energetyczny. Standard ENplus opiera się na kontroli łańcucha dostaw pelletu – od produkcji aż po produkt finalny. Spółka Green Supplements uzyskała certyfikat ENplus A1 – ID PL338. Uzyskanie ww. certyfikatu ENplus umożliwiło spółce Green Supplements wprowadzenie do swojej oferty najwyższej jakości pelletu drzewnego dla odbiorców indywidualnych pod marką Captain Pellet.

2021

Certyfikat  (KZR INiG i SURE-EU)

Od 1 lipca 2021 zgodnie z Dyrektywą RED II wszedł obowiązek certyfikacji dla biomasy stałej, zużywanej na cele energetyczne przy produkcji energii, ciepła i chłodu w instalacjach powyżej 20MW. Green Supplements posiada zarówno certyfikat wydany w ramach Systemu KZR INiG (nr BVC/KZR/001/23) jak również certyfikat SURE – EU (nr SURE-EU/PL-002/Z87584502), co potwierdza iż dostarczana przez Spółkę biomas spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED II.

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INIG  daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.

SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), czyli Program Weryfikacji Zrównoważonych Zasobów  jest również niezależnym, transparentnym i wiarygodnym systemem, opracowanym przez REDcert Bioenergy Europe. System SURE także umożliwia wykazanie zgodności z prawnymi wymogami zrównoważonego rozwoju RED II i zrównoważonego charakteru, w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy.

2018

Certyfikat Dobry Pellet 

Program „Dobry Pellet” został opracowany przez Polską Radę Pelletu – jednostki od wielu lat zaangażowanej w rozwój i doradztwo branży pelletu drzewnego w Polsce. Jako główny partner techniczny programu zostało wybrane Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, które oferuje akredytowane badania pelletu w pełnym zakresie normy EN ISO 17225. Program nadzoru nad jakością pelletu realizowany jest w ramach Programu „Dobry Pellet” w formie inspekcji i wizji lokalnej audytora na miejscu produkcji / sprzedaży oraz przede wszystkim wykonywaniu z określoną częstotliwością badań laboratoryjnych pelletu pod kątem zgodności:

  • z klasami jakości pelletu drzewnego wskazanymi w normie klasyfikacyjnej EN ISO 17225-2, oraz
  • z klasami jakości pelletu niedrzewnego tzw. agro wskazanymi w normie klasyfikacyjnej EN ISO 17225-6.

W związku z rozwijaną marką pelletu drzewnego Captain Pellet, spółka Green Supplements uzyskała certyfikat DOBRY PELLET nr BC-DP-2. W związku z uzyskaniem certyfikatu Dobry Pellet wprowadzliśmy do sprzedaży produkt – pellet drzewny Captain Pellet Super.

oferta biomasy

Wysoka jakość

Oferujemy biomasę najwyższej jakości, spełniającą najwyższe standardy dla elektrowni, ciepłowni, energetyki zawodowej.

Ciągłość dostaw

Doświadcznie oraz centrum logistyczne pozwalają nam zapewniać ciągłość dostaw w całej Polsce oraz Europie.

Certyfikaty

Biomasa którą oferujemy posiada polskie oraz europejskie certyfikaty. Gwarantujemy jakość każdej dostawy biomasy.

pellet z łuski słonecznika

dostępny

pellet z łuski gryki

dostępny

pellet z otrębów pszenicy

dostępny

brykiet torfowy

dostępny

pellet drzewny

dostępny

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty lub chcesz rozpocząć współpracę, wyślij do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

4 + 12 =

Kontakt

Green Supplements sp. z o.o.

ul. Rynek Kleparski 17 lok. 4, 31-150 Kraków

+48 509 350 909
biuro@greensupplements.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000397815 |NIP 6762449078 |REGON 122416370 |Kapitał zakładowy Spółki : 5 000,00 PLN